Informacje o ETZT
Informacja o Europejskim Tygodniu
Zrównowa┼╝onego Transportu 2008
16 – 22 wrze┼Ťnia 2008 r.


“Z przyjemno┼Ťci─ů prezentuj─Ö Pa┼ästwu temat tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównowa┼╝onego Transportu – „Czyste powietrze dla wszystkich”. Zanieczyszczenia z transportu s─ů jednym z g┼éównych powodów niskiej jako┼Ťci powietrza w miastach europejskich co ma powa┼╝ny wp┼éyw na zdrowie ich mieszka┼äców. Poprzez kszta┼étowanie ┼Ťwiadomo┼Ťci spo┼éecznej na temat alternatywnych ┼Ťrodków transportu, inicjatywa ta przyczynia si─Ö do zapewnienia dla naszych miast i ich mieszka┼äców lepszego ┼╝ycia w przysz┼éo┼Ťci.

Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska


Czyste powietrze dla wszystkich! Marzenie czy rzeczywisto┼Ť─ç?


Jako┼Ť─ç powietrza jest jednym ze szczególnie wa┼╝nych tematów dla obywateli Europy. Dobra jako┼Ť─ç powietrza jest niezb─Ödna dla zdrowia nas samych oraz ┼Ťrodowiska. W ostatnich latach zwrócono uwag─Ö na niebezpieczne skutki emisji pochodz─ůcych z dzia┼éalno┼Ťci cz┼éowieka, szczególnie w sektorze transportu. Chocia┼╝ transport jest potrzebny dla funkcjonowania obszarów miejskich, jest on ┼║ród┼éem wielu problemów, takich jak spadek wydajno┼Ťci czy zanieczyszczenie powietrza.

Podj─Öto ju┼╝ dzia┼éania maj─ůce na celu zmniejszenie szkodliwych emisji z sektora transportu, a pojazdy sta┼éy si─Ö bardziej ekologiczne, jednak ze wzgl─Ödu na wyj─ůtkowy wzrost  korzystania z samochodów, pozytywne skutki tych rozwi─ůza┼ä technicznych s─ů niwelowane. Kluczowym zagadnieniem jest obecnie opracowanie polityki i programów maj─ůcych na celu zmniejszenie liczby pokonywanych kilometrów oraz rozwój technologii alternatywnych, jak np. ekologiczne pojazdy i paliwo.

Na wszystkich szczeblach administracji podj─Öto konkretne dzia┼éania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszcze┼ä, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. To my jeste┼Ťmy odpowiedzialni za rozwi─ůzanie tego problemu - poprzez zmian─Ö codziennych nawyków podejmujemy niewielkie, ale skuteczne kroki na rzecz ┼Ťrodowiska. W┼éadze lokalne odgrywaj─ů kluczow─ů rol─Ö we wdra┼╝aniu prawa europejskiego
i krajowego. Ich zadaniem jest ochrona zdrowia obywateli. Jednak aby skutecznie zmniejszy─ç emisje szkodliwych substancji, w┼éadze te potrzebuj─ů wsparcia wszystkich podmiotów dzia┼éaj─ůcych na szczeblu lokalnym.

Zanieczyszczenie powietrza jest problemem, który dotyczy nas wszystkich.
Wszyscy musimy d─ů┼╝y─ç do jego rozwi─ůzania!!


Jestem cz┼éonkiem w┼éadz lokalnych. Mog─Ö podj─ů─ç nast─Öpuj─ůce kroki w celu ograniczenia szkodliwych emisji z sektora transportu:

 • Takie rozplanowanie miasta, aby jego mieszka┼äcy nie musieli cz─Östo przemieszcza─ç si─Ö na du┼╝e odleg┼éo┼Ťci. Stworzenie zintegrowanego planu mobilno┼Ťci.
 • Ograniczenie ruchu samochodowego i mo┼╝liwo┼Ťci parkowania na okre┼Ťlonych obszarach.
 • Pomoc lokalnym firmom w ustanowieniu planu dojazdu do miejsca pracy.
 • Inwestycje w transport publiczny zapewniaj─ůce dobr─ů jako┼Ť─ç, cz─Östotliwo┼Ť─ç, niezawodno┼Ť─ç, punktualno┼Ť─ç, bezpiecze┼ästwo, czysto┼Ť─ç i korzystn─ů cen─Ö.
 • Zapewnienie bezpiecze┼ästwa ruchu pieszych i rowerzystów.
 • Prowadzenie kampanii informacyjnych s┼éu┼╝─ůcych przekonaniu obywateli i przedsi─Öbiorców do ograniczonego korzystania z samochodów.
 • Wymiana informacji z innymi miastami w Europie.
 • Regularne monitorowanie jako┼Ťci powietrza.

Jestem obywatelem. Mog─Ö podj─ů─ç nast─Öpuj─ůce kroki w celu ograniczenia szkodliwych emisji z sektora transportu:

 • Wybór miejsca zamieszkania w pobli┼╝u transportu publicznego oraz miejsca pracy.
 • Rozwa┼╝enie rozwi─ůza┼ä innych ni┼╝ samochód: przemieszczanie si─Ö pieszo i na rowerze, korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu.
 • Z┼éo┼╝enie wniosku o elastyczny czas pracy lub teleprac─Ö.
 • Zach─Öcenie pracodawcy do wprowadzenia planu dojazdu do miejsca pracy.
 • Wybór szko┼éy znajduj─ůcej si─Ö mo┼╝liwie blisko miejsca zamieszkania oraz udzia┼é w inicjatywach szkolnych takich jak odprowadzanie grupy dzieci do szko┼éy (pieszo lub na rowerach) pod opiek─ů doros┼éej osoby.
 • Zaznajomienie dzieci z lokalnym transportem publicznym, rozk┼éadami jazdy, oraz zach─Öcanie do samodzielnych podró┼╝y.
 • Rozwa┼╝enie zakupu ┼╝ywno┼Ťci z dostaw─ů do domu.
 • Pokazanie gminie poparcia dla ┼Ťrodków maj─ůcych na celu popraw─Ö zaplecza transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W jaki sposób Europejski Tydzie┼ä Zrównowa┼╝onego Transportu przyczyni si─Ö do informowania obywateli na temat jako┼Ťci powietrza?

Europejski Tydzie┼ä Zrównowa┼╝onego Transportu organizowany jest w Europie od sze┼Ťciu lat. Jego celem w perspektywie d┼éugoterminowej jest poprawa mobilno┼Ťci i rozwi─ůzanie problemu transportu miejskiego oraz polepszenie zdrowia i jako┼Ťci ┼╝ycia mieszka┼äców Europy. Organizowany jest co roku w dniach
16 - 22 wrze┼Ťnia i stanowi doskona┼é─ů okazj─Ö do przedstawienia Europejczykom proekologicznych, alternatywnych rozwi─ůza┼ä oraz wyja┼Ťnienia, przed jakimi wyzwaniami staj─ů miasta. Celem tych dzia┼éa┼ä jest doprowadzenie do zmiany postaw i wsparcie strategii transportu nienaruszaj─ůcego równowagi ekologicznej Europy. Jest on okazj─ů do zastanowienia si─Ö nad wykorzystaniem ulic w naszych miastach oraz do debaty nad konkretnymi rozwi─ůzaniami problemów takich jak zanieczyszczenie powietrza.
Uwzgl─Ödniaj─ůc rosn─ůce zaniepokojenie Europejczyków jako┼Ťci─ů powietrza, siódma edycja Europejskiego Tygodnia Zrównowa┼╝onego Transportu organizowana jest pod has┼éem „Czyste powietrze dla wszystkich”. W┼éadze lokalne zach─Öca si─Ö do organizowania wydarze┼ä informacyjnych na temat jako┼Ťci powietrza, jak równie┼╝ do wprowadzenia trwa┼éych ┼Ťrodków, które pomog─ů ograniczy─ç emisje CO2
z sektora transportu. Zaleca si─Ö, aby w┼éadze lokalne wykorzysta┼éy ten tydzie┼ä do stworzenia planów dzia┼éa┼ä i przetestowania nowych rozwi─ůza┼ä transportowych przy udziale mieszka┼äców.
Europejski Tydzie┼ä Zrównowa┼╝onego Transportu stanowi znakomit─ů okazj─Ö do zorganizowania spotkania lokalnych podmiotów w celu omówienia ró┼╝nych aspektów mobilno┼Ťci i jako┼Ťci powietrza. Jest on dobr─ů platform─ů dla szukania innowacyjnych rozwi─ůza┼ä skutkuj─ůcych ograniczeniem korzystania z samochodów, a w zwi─ůzku z tym ograniczeniem emisji CO2, jak równie┼╝ dla testowania nowych technologii czy planowania odpowiednich ┼Ťrodków.

Istotne czynniki sukcesu Europejskiego Tygodnia  Zrównowa┼╝onego Transportu (ETZT)
 • Ka┼╝dego roku coraz wi─Öcej miast i miejscowo┼Ťci przy┼é─ůcza si─Ö do kampanii. W 2007 r. w Europejskim Tygodniu Zrównowa┼╝onego Transportu uczestniczy┼éo ponad 2 000 w┼éadz lokalnych.
 • Podczas ETZT 2007 w ca┼éej Europie wprowadzono oko┼éo 6 000 trwa┼éych rozwi─ůza┼ä.

Miasto Koprivnica: Zwyci─Özca nagrody w roku 2008


Miasto Koprivnica otrzyma┼éo Nagrod─Ö Europejskiego Tygodnia Zrównowa┼╝onego Transportu 2008 za nadzwyczajne osi─ůgni─Öcia podczas ETZT 2007 i poprzednich edycji. Dzi─Öki uczestnictwu w ETZT od
2002 r. miasto sta┼éo si─Ö bardziej ekologiczne poprzez promowanie nieszkodliwych dla ┼Ťrodowiska ┼Ťrodków transportu, takich jak ruch pieszy lub rowerowy. W┼éadze miasta wprowadzi┼éy na przyk┼éad program rozwoju transportu przyjaznego dla ┼Ťrodowiska „Miasto w ruchu” (ang. „Town on the Move”), wybudowa┼éy 64 km ┼Ťcie┼╝ek rowerowych, jak równie┼╝ 84,5 km turystycznych tras rowerowych, zwi─Ökszy┼éy powierzchni─Ö terenów zielonych o 20% oraz zaanga┼╝owa┼éy szereg partnerów w ca┼éoroczn─ů kampani─Ö promuj─ůc─ů ruch pieszy i rowerowy. Dzi─Öki d┼éugotrwa┼éym staraniom ruch rowerowy sta┼é si─Ö wizytówk─ů miasta. ETZT stanowi┼é okazj─Ö do zaprezentowania osi─ůgni─Ö─ç miasta dotycz─ůcych ekologicznej mobilno┼Ťci w ┼Ťrodowisku mi─Ödzynarodowym. Koprivnica sta┼éa si─Ö przyk┼éadem dla s─ůsiednich miast, które na┼Ťladuj─ů jej dzia┼éania.
W tym roku w Koprivnicy rozpocz─Öto realizacj─Ö trzyletniego programu „Ulice dla ludzi” 2007-2009 (ang. „Streets for People”), którego zadaniem jest stworzenie miasta ca┼ékowicie dost─Öpnego, promowanie nowych alternatywnych paliw w pojazdach transportu publicznego oraz przystosowanie dróg do ruchu niezmotoryzowanego. W┼éadze miasta pragn─ů równie┼╝ zaanga┼╝owa─ç sieci krajowe i regionalne w bardziej ambitne projekty w celu wprowadzenia w mie┼Ťcie proekologicznego ruchu ulicznego.

 W jaki sposób w┼éadze lokalne mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é w ETZT?
W┼éadze lokalne mog─ů podj─ů─ç dzia┼éania zmierzaj─ůce do poprawy atrakcyjno┼Ťci danego miasta, samopoczucia mieszka┼äców oraz jako┼Ťci ┼╝ycia. Zainteresowane w┼éadze lokalne s─ů proszone o:
 • zarejestrowanie wydarze┼ä w internecie, ze wskazaniem ich zgodno┼Ťci z ogólnym zarysem i wytycznymi inicjatywy (www.mobilityweek.eu)
 • oficjalne podpisanie Karty Europejskiej.
Kryteria uczestnictwa:
 • zorganizowanie tygodnia wydarze┼ä ukierunkowanych na g┼éówne has┼éo roku 2008 „Czyste powietrze dla wszystkich”
 • wprowadzenie przynajmniej jednego nowego praktycznego rozwi─ůzania, które b─Ödzie stanowi─ç trwa┼é─ů zmian─Ö i przyczyni si─Ö do przej┼Ťcia z transportu indywidualnego na transport przyjazny ┼Ťrodowisku oraz do rozwoju bardziej ekologicznej mobilno┼Ťci miejskiej.
 • zorganizowanie akcji „Europejski Dzie┼ä bez Samochodu”, to znaczy wyznaczenie kilku miejsc w  mie┼Ťcie zarezerwowanych wy┼é─ůcznie dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego przez ca┼éy dzie┼ä, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci w poniedzia┼éek 22 wrze┼Ťnia.

KOORDYNATOR KRAJOWY
Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej
aleksandra.mrowinska@mos.gov.pl
magdalena.cheda@mos.gov.pl

Szczegó┼éowe informacje:
www.mos.gov.pl/edu
www.mobilityweek.eu

WIELKA GALERIA
WIELKIEJ PARADY


może

gdzieś

tam

jesteś ?

... a jeśli nie - dodaj fotki
wystarczy się zarejestrować w serwisie
 
login: haslo: